ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "PLOOM THE LOVE"

1. Η εταιρεία «JT INTERNATIONAL HELLAS AEBE» με έδρα την Παιανία Αττικής (εφεξής «JTI») σε συνεργασία με την εταιρεία «ADMINE ΑΕ» με έδρα στη Θεσσαλονίκη (εφεξής «ADMINE» και συλλογικά οι «Εταιρείες») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «PLOOM THE LOVE» με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, Αιμίλιο Μιχαήλ, οδός Φραγκίνη αρ. 7, ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 238750.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ενέχουν όλοι οι ενήλικες καπνιστές, άνω των 18 ετών, που εισέρχονται στην διαδικτυακή ιστοσελίδα https://www.ploom.gr/el/ploom-the-love-contest (εφεξής o «Ιστότοπος»), ιδιοκτησία της «JTI» για το προϊόν PLOOM. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια απαιτείται η εγγραφή στον Ιστότοπο κατά το διάστημα από 02/02/2024 έως 29/02/2024. Η εγγραφή στον Ιστότοπο συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια. 

3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «JTI» και «ADMINE ΑΕ», καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των ανωτέρω.

4. Τόσο για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια όσο και για τη διεκδίκηση των δώρων, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να εγγραφούν στον Ιστότοπο κατά το διάστημα από 02/02/2024 έως 29/02/2024 και κατά την εγγραφή τους να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: α) Να δηλώσουν και να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), β) Να δηλώσουν το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησής τους και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους, και γ) Να δηλώσουν ότι είναι ενήλικοι καπνιστές ή χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου και να αποδεχτούν τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του Ιστοτόπου.

5. Οι ενήλικες καπνιστές που θα ολοκληρώσουν τις ανωτέρω ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων, κατά το διάστημα από 02/02/2024 και ώρα 15:00 έως 29/02/2024 και ώρα 23:59 μ.μ., θα κερδίσουν αυτόματα μία (1) συμμετοχή σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα παρακάτω δώρα: α) 1 ταξίδι στο Παρίσι με καλυμμένα τα έξοδα μεταφοράς, ήτοι αεροπορικά εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής), και τα έξοδα διαμονής, ήτοι 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4ων αστέρων, αποκλειστικά μέσω του συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου «FCM travel» και κατ’ επιλογήν αυτού, β) 6 προπληρωμένες κάρτες Up αξίας 150€ η καθεμία, οι οποίες μπορούν, μεταξύ άλλων, να εξαργυρωθούν σε συμβεβλημένα με την Up Hellas εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, γ) 10 smartwatches APPLE WATCH SE 2023 40MM MIDNIGHT S/M και δ) 100 συσκευές Ploom X Advanced (εφεξής τα «δώρα»). 

6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της «Admine», Ταγιαπιέρα 12, Αθήνα, 11525, στις 15/03/2024 και ώρα 14.00, ενώπιον συμβολαιογράφου και εκπροσώπων της εταιρείας JTI ή της Admine. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν α) 1 νικητής για το ταξίδι στο Παρίσι, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, β) 3 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ο κάθε ένας από 2 προπληρωμένες κάρτες Up αξίας 150€ η καθεμία, γ) 10 νικητές για τα smartwatches και δ) 100 νικητές για τις συσκευές Ploom X Advanced. Για κάθε νικητή θα αναδειχθούν πέντε αναπληρωματικοί νικητές. Οι νικητές που θα προκύψουν από την ηλεκτρονική κλήρωση θα ενημερώνονται ότι έχουν κερδίσει και το συγκεκριμένο δώρο το οποίο κέρδισαν και θα καλούνται να δηλώσουν την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους προκειμένου να τους αποσταλεί το δώρο που κέρδισαν. Στη συνέχεια θα λαμβάνουν οδηγίες για την παραλαβή του δώρου. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από την «Admine», στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης. Ειδικώς επισημαίνεται ότι όσον αφορά το ταξίδι στο Παρίσι, όπως περιγράφεται ανωτέρω, το σχετικό δώρο θα παραμείνει ενεργό μέχρι και 31/12/2024 και ο νικητής υποχρεούται να ενημερώσει τουλάχιστον 1 μήνα πριν το τουριστικό γραφείο «FCM travel» για την οργάνωση του ταξιδίου.

7. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν στην ειδοποίηση της «Admine» εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης ή, ενώ ειδοποιήθηκαν, δεν παραλάβουν το δώρο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους, θα καλείται ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικός. Για την παραλαβή του δώρου τους οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

8. Σε περίπτωση που ούτε οι νικητές ούτε οι αναπληρωματικοί παραλάβουν το δώρο, το δικαίωμα για παραλαβή ή απαίτηση του δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Εταιρειών.  Οι Εταιρείες δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή απουσία τους.

9. Επισημαίνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί νικητής μέχρι (1) φορά κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. 

10. Η «JTI» διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και για οποιοδήποτε λόγο σε τροποποίηση των παρόντων όρων ή διακοπή/ ακύρωση της προωθητικής ενέργειας και στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Εταιρειών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.

11. Για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιουδήποτε είδους ή προϊόντος.

12. Οι Εταιρείες περιορίζουν την ευθύνη τους στην διάθεση των δώρων που αναφέρονται παραπάνω και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν σε συνάρτηση με την συγκεκριμένη εκδήλωση, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη των Εταιρειών εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. 

13. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω οι Εταιρείες απαλλάσσονται οιασδήποτε ευθύνης.

14. Οι ανωτέρω Εταιρείες δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ ή θετική ή αποθετική ζημία και/ ή βλάβη, σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σε σχέση ή εξ αφορμής της προωθητικής ενέργειας. 

15. Η «JTI» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή/και στον Ιστότοπο, να συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την προωθητική ενέργεια και την σχετιζόμενη εκδήλωση για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της προωθητικής ενέργειας, της αξιοποίησης του δώρου κλπ.

16. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες  κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια υπόκεινται σε επεξεργασία από την «JTI», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, σε συνεργασία με την «ADMINE», ως εκτελούσα την επεξεργασία, για τους σκοπούς (i) επαλήθευσης της ηλικίας και της ταυτότητας των συμμετεχόντων και (ii) επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες σε σχέση με την προωθητική ενέργεια και την αποστολή των δώρων. Νόμιμη βάση της εκ μέρους των Εταιρειών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τον σκοπό υπό (i) ανωτέρω αποτελεί η υποχρέωση συμμόρφωσης σε νόμιμη υποχρέωση. Επίσης, νόμιμη βάση της εκ μέρους των Εταιρειών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τον σκοπό υπό (ii) ανωτέρω αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι των παρόντων όρων, προκείμενου να αποσταλούν στους συμμετέχοντες τα δώρα που κέρδισαν. 

Επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, εφόσον οι τελευταίοι συναινέσουν σε τούτο κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη «JTI» σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») τον Ν. 3741/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, τον Ν. 4624/2019 καθώς και κάθε σχετική με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενωσιακή κι εθνική νομοθεσία και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η «JTI» θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται έως την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας ή και μελλοντικών προωθητικών ενεργειών σχετικών με καπνικά και συναφή προϊόντα της, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που παρείχαν οι συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, όπου ο χρόνος διατήρησής τους καθώς και η εν γένει επεξεργασία τους διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου . Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, αυτοί έχουν τα εξής δικαιώματα: α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «JTI» για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, β) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «JTI» για διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, γ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «JTI» για διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, δ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «JTI» για περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά, ε) δικαίωμα αντίταξης/εναντίωσης στην επεξεργασία, στ) δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους οποτεδήποτε και η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να υποβληθεί στην «JTI» σχετικό αίτημα με αποστολή email στη διεύθυνση [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email και το αίτημά τους.

17. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι προσωπικά. Σε περίπτωση που ο νικητής/ νικήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμη κι αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή) ή άλλο πρόσωπο.  

18. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι οι Εταιρείες δεν φέρουν κάποια ευθύνη για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα. Ειδικώς επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τις συσκευές Ploom X Advanced, παρέχεται από την «JTI» εμπορική εγγύηση σύμφωνα με τους Όρους Εγγύησης

19. H «JTI» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ή/και να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή/και να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου/διαδικασίας διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Επίσης, μπορεί, να διακόψει ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της «JTI» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.

20. Οι Εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παράνομα στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, σε οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξης ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα της προωθητικής ενέργειας ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους της. Επιπλέον, η «JTI» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο της ενέργειας,  σε περίπτωση που: α) ο συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο), β) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή αν δεν αποδεχθεί το δώρο ή/και δ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του δώρου.

21. Οι παρόντες όροι συμμετοχής  έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, Αιμίλιο Μιχαήλ, οδός Φραγκίνη αρ. 7, ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 238750. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως τυχόν τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν.  

22. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.