Όροι χρήσης | Ploom

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς) σας εξηγούν τους όρους χρήσης με βάση τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας www.ploom.gr (εφεξής «Ιστότοπος»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Είστε εγγεγραμμένος χρήστης εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο www.ploom.gr, είτε απευθείας μέσω του  www.ploom.gr είτε μέσω άλλης εφαρμογής της Εταιρείας μας. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών για μελλοντική αναφορά.

Η χρήση του Ιστοτόπου από τον επισκέπτη συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, ενώ η χρήση του Ιστοτόπου από τον εγγεγραμμένο χρήστη προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Η χρήση περιλαμβάνει την πρόσβαση, περιήγηση ή/και την εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στον Ιστότοπο. 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

Πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τη λειτουργία του Ιστοτόπου

Ο παρών Ιστότοπος www.ploom.gr ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – J.T. INTERNATIONAL HELLAS ΑΕΒΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000342101000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί του 40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων Κτήριο 7, (εφεξής η «Εταιρεία»). 

Στον Ιστότοπο της Εταιρείας παρέχεται δυνατότητα αγοράς προϊόντων της Εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος πώλησης προϊόντων που περιέχεται σε αυτόν. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του παρόντος Ιστοτόπου διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στους Όρους Πώλησης, τους οποίους λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση αγοράς προϊόντος από πλευράς σας. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς προϊόντων μεταξύ της τρίτης εταιρείας που διενεργεί τις πωλήσεις και των αγοραστών προϊόντων και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών ή/και νόμιμων υποχρεώσεών τους από την πώληση.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Ενδέχεται ανά διαστήματα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ελέγχει τους παρόντες Όρους Χρήσης για κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση και σε περίπτωση διαφωνίας με τις τυχόν τροποποιήσεις, να απέχει από οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Αλλαγές στον Ιστότοπό μας

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον Ιστότοπό μας ανά διαστήματα και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Η Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Οι επισκέπτες/εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών για να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και η επιβεβαίωση της ηλικίας τους αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στον Ιστότοπό μας.

Ειδικότερα, ο παρών Ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε όποιον σωρευτικά πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο,  β) είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 18 ετών, γ) είναι καπνιστής ή/και χρήστης άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, δ) κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα και ε) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, μέσω του Ιστοτόπου μπορείτε να:

• Ενημερωθείτε για τα προϊόντα της Εταιρείας μας

• Αγοράσετε προϊόντα της Εταιρείας μας

• Ενημερωθείτε για τα νέα της Εταιρείας μας

• Αναζητήσετε τα σημεία πώλησης προϊόντων Ploom

• Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα, ενδεικτικά: ερώτημα για προϊόν, χρήση, διαθεσιμότητα και λειτουργία προϊόντος, ερώτημα για παραγγελία/παράδοση προϊόντος, επιστροφές και εγγύηση προϊόντος, εγγραφήκαταχώρηση συσκευής, ερώτημα για προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας κ.ά. 

• Κάνετε εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στο www.ploom.gr

• Κάνετε καταχώρηση της συσκευής σας

• Συμμετέχετε σε πρόγραμμα προνομίων, ποντοδότησης και επιβράβευσης αγορών, μέσω του οποίου θα ξεκινήσετε να κερδίζετε πόντους από τις αγορές σας και προσφορές, όταν αυτό θα καταστεί διαθέσιμο στο Ploom.gr (“Ploom Club”). Η ποντοδότηση των αγορών σας ή τυχόν περαιτέρω ενεργειών σας (π.χ. καταχώρηση συσκευής) θα ξεκινήσει όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα μας, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Ο Ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντοτε διαθέσιμος ή αδιάλειπτος. Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. Ενδέχεται να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος του Ιστοτόπου μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας.

Επίσης, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στο www.ploom.gr

Η εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στο www.ploom.gr δύναται να εκκινεί με τους ακόλουθους τρόπους: είτε μέσω του Ιστοτόπου από εσάς τους ίδιους, είτε μέσω λοιπών εφαρμογών που διατηρεί η Εταιρεία.

Η εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) πραγματοποιείται, για τους ακόλουθους σκοπούς ενδεικτικώς:

• Διενέργεια αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

• Eνημέρωση για την κατάσταση τρεχουσών παραγγελιών

• Επισκόπηση ιστορικού παραγγελιών

• Καταχώρηση της συσκευής σας

• Πρόσβαση και διαχείριση των καταχωρημένων συσκευών σας

• Πρόσβαση και διαχείριση προσωπικών σας στοιχείων

• Επεξεργασία των προτιμήσεών σας για επικοινωνία μας μαζί σας

• Συμμετοχή σε εμπορικές ενέργειες της Εταιρείας μας

• Συμμετοχή σε πρόγραμμα προνομίων, ποντοδότησης και επιβράβευσης αγορών, μέσω του οποίου θα ξεκινήσετε να κερδίζετε πόντους από τις αγορές σας και προσφορές, όταν αυτό θα καταστεί διαθέσιμο στο Ploom.gr (“Ploom Club”). 

Η εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια αγορών μέσω του Ιστοτόπου και τη συμμετοχή σε εμπορικές ενέργειες της Εταιρείας μας προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοπροσωπία και η επιβεβαίωση της ενηλικότητας των προσώπων είτε κατά την παράδοση των προϊόντων μας είτε κατά τη διενέργεια των εμπορικών ενεργειών.

Για την επιτυχή εγγραφή σας (δημιουργία λογαριασμού), προβλέπονται τα  δύο (2) κάτωθι υποχρεωτικά στάδια: α) στοιχεία σύνδεσης και β) προσωπικά στοιχεία.

Για το στάδιο α), αφού δηλώσετε το email σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω της διεύθυνσης email σας. Ειδικότερα, στο email που δηλώσατε, θα λάβετε από εμάς έναν κωδικό επαλήθευσης (OTP - One Time Password), τον οποίο θα πρέπει να δηλώσετε στο σχετικό πεδίο για να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια της εγγραφής. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (Password) σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της Εταιρείας μας που παρατίθενται στο σχετικό πεδίο.

Για το στάδιο β), θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε το όνομα, το επώνυμο,την ημερομηνία γέννησής σας και τον αριθμό κινητού σας.

Επισημαίνεται ότι ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τους ως άνω σκοπούς και η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών διέπεται από την Πολιτική απορρήτου.

Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού μέσω του Ιστοτόπου, θα σας σταλεί e-mail που θα σας ενημερώνει ότι δημιουργήθηκε ο ploom.gr λογαριασμός σας.

Αναλογικά με τα παραπάνω, σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού μέσω εφαρμογών που διατηρεί η Εταιρεία μας, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους χρήσης και Πολιτική απορρήτου, αφού ενημερωθείτε γι’ αυτά αναλυτικά. Εν συνεχεία, θα σας αποσταλεί e-mail προκειμένου να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας (δημιουργία λογαριασμού ploom.gr ή/και προσωποποιημένη επικοινωνία). Εφόσον επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας,  θα σας σταλεί (i) ένα δεύτερο e-mail που θα αποτυπώνει τις επιλογές σας και το οποίο μπορείτε να κρατήσετε στο αρχείο σας και (ii) ένα τρίτο e-mail, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι δημιουργήθηκε ο ploom.gr λογαριασμός σας και ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εν συνεχεία, κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης,  σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της Εταιρείας μας που παρατίθενται στο σχετικό πεδίο.

Πρόγραμμα προνομίων, ποντοδότησης και επιβράβευσης του Ploom.gr (“Ploom Club”)

Η δημιουργία λογαριασμού και η συνεπακόλουθη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα προνομίων, ποντοδότησης και επιβράβευσης αγορών, μέσω του οποίου θα ξεκινήσετε να κερδίζετε πόντους από τις αγορές σας και προσφορές, όταν αυτό θα καταστεί διαθέσιμο στο Ploom.gr (“Ploom Club”). Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή σας σε αυτό, δεν θα απαιτείται κάποια περαιτέρω διαδικασία. 

Η ποντοδότηση των αγορών σας ή τυχόν περαιτέρω ενεργειών σας (π.χ. καταχώρηση συσκευής) θα ξεκινήσει όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα μας, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, τυχόν προνόμια, πόντοι και επιβραβεύσεις βάσει του ως άνω προγράμματος, δεν θα ισχύουν αναδρομικά, αλλά θα απονέμονται σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για αγορές ή ενέργειές σας που πραγματοποιήθηκαν από και μετά την ημερομηνία έναρξης του σχετικού προγράμματος. 

Καταχώρηση συσκευής

Η καταχώρηση της συσκευής σας σε συνέχεια της δημιουργίας λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η εμπορική εγγύηση και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την εμπορική εγγύηση.

Προκειμένου να καταχωρήσετε τη συσκευή σας θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που ορίσατε κατά την εγγραφή σας και στη συνέχεια να μεταβείτε στην ενότητα "Το προφίλ μου", επιλέγοντας το σχετικό πεδίο "Οι συσκευές μου". Στη σελίδα αυτή θα έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τη συσκευή σας πληκτρολογώντας τον 16ψήφιο μοναδικό κωδικό συσκευής που θα βρείτε στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής σας, στην ενότητα «Καταχωρήστε τη συσκευή σας Ploom X.».

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απώλειας του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε τον 16ψήφιο μοναδικό κωδικό συσκευής επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας μας, ή καλώντας στους αριθμούς 800 110 1093 (δωρεάν από σταθερό)/210 7455704 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) Δευτέρα έως Κυριακή, 9:00 έως 23:00 ή αποστέλλοντας μήνυμα μέσω Live Chat, ή αποστέλλοντας email στο [email protected].  

Τήρηση λογαριασμού στο www.ploom.gr

O λογαριασμός είναι προσβάσιμος μόνο σε όποιον έχει εγγραφεί στο www.ploom.gr και διαθέτει τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης (διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει μόνο έναν λογαριασμό. 

Ο κωδικός πρόσβασης ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σας παρασχεθεί ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από εσάς ως εμπιστευτικές. Φέρετε αποκλειστικώς την ευθύνη για την τήρηση της μυστικότητας των ειδικών κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού σας και δεν  θα πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως  με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας μας, ή καλώντας στους αριθμούς 800 110 1093 (δωρεάν από σταθερό)/210 7455704 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) Δευτέρα έως Κυριακή, 9:00 έως 23:00 ή αποστέλλοντας μήνυμα μέσω Live Chat, ή αποστέλλοντας email στο [email protected]

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε  τον κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν τον επιλέξατε εσείς ή σας παραχωρήθηκε, ανά πάσα στιγμή, αν κατά την κρίση μας δεν έχετε συμμορφωθεί με κάποια από τις προβλέψεις αυτών των Όρων Χρήσης.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού σας (ακόμη και απέναντι σε οπιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας,  λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την Εταιρεία εγκαίρως. Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ως δική σας ενέργεια.

Αποσύνδεση και διαγραφή λογαριασμού στο www.ploom.gr

Έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τον Λογαριασμό σας στο www.ploom.gr ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι με τη αποσύνδεσή σας αυτή δεν διαγράφετε συνολικά το Λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από τον Λογαριασμό σας πατώντας το ειδικό κουμπί «Αποσύνδεση». 

Για να διαγράψετε οριστικά το Λογαριασμό σας θα πρέπει  να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, να μεταβείτε στην ενότητα «Το προφίλ μου» και στη συνέχεια στο σχετικό πεδίο «Πληροφορίες λογαριασμού» έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε μόνιμα το λογαριασμό σας πατώντας «Διαγραφή λογαριασμού Ploom». Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε ξανά το λογαριασμό σας και ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με άλλη διεύθυνση email σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε λογαριασμό στο www.ploom.gr. 

Δικαιούμαστε να διαγράψουμε και τον Λογαριασμό σας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε εύλογο λόγο. Ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) δικαιούμαστε να πράξουμε ως ανωτέρω όταν, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Λογαριασμού, για αναληθή ή ψευδή στοιχεία ή/και δήλωση ενηλικότητας καθώς και για οποιαδήποτε μη τήρηση των παρόντων όρων.

Αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

Η αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ιστοτόπου μας προϋποθέτει την εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στο www.ploom.gr για τους σκοπούς και με τον τρόπο που περιγράφεται στην Ενότητα των παρόντων Όρων Χρήσης «Εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στο www.ploom.gr.»

Αν αγοράζετε προϊόντα από τον Ιστότοπό μας, οι Όροι Πώλησης θα ισχύουν για τις αγορές σας.

Επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών (Consumer Care)

Ο παρών Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα αποστολής με δική σας πρωτοβουλία μηνυμάτων αναφορικά με τα προϊόντα μας, τη χρήση, διαθεσιμότητα, τυχόν προβλήματα ή εν γένει ερωτήματα για τυχόν παραγγελίες σας, επιστροφές και εγγύηση, προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας, καταχώρηση συσκευής κ.ά. μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας και του Live Chat. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε τα εν λόγω εργαλεία για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή κακόβουλα.  Ακόμα και στις περιπτώσεις που εμείς επικοινωνούμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε υποδείξει, η επικοινωνία μαζί σας πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας προηγούμενου αιτήματος, επομένως με δική σας πρωτοβουλία και υπό τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, τους οποίους παρακαλείστε να λαμβάνετε γνώση και να διαβάζετε προσεκτικά πριν την αποστολή του αιτήματός σας για επικοινωνία. 

Ρητώς επισημαίνεται ότι μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν παρέχουμε καμία είδους συμβουλή ή καθοδήγηση για θέματα υγείας και σε κάθε περίπτωση για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να απευθύνεστε στον ιατρό σας. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω των ανωτέρω μέσων επικοινωνίας, θέσετε υπόψη μας με δική σας πρωτοβουλία τυχόν θέμα υγείας, η Εταιρεία μας οφείλει μόνον να καταγράψει το συμβάν, χωρίς να τηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, και τυχόν να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Ενημερωτική ενότητα για τα προϊόντα της Εταιρείας

Ο παρών Ιστότοπος αποτελεί νόμιμο σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και γι’ αυτό παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται δια μέσω αυτού, ενημερώνοντας σας για τη λειτουργία και τη χρήση αυτών μέσω σχετικών ενημερωτικών φωτογραφιών, παρουσιάσεων κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη ενημέρωσή σας ως ενήλικοι καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση το εν λόγω περιεχόμενο δεν τίθεται για να σας προτρέψει για χρήση καπνικών και συναφών προϊόντων, αλλά παρατίθεται σε ένα νόμιμο σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων απευθυνόμενο σε ενήλικους καπνιστές, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στις προϋποθέσεις πρόσβασης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, τα εμπορικά σήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των τυχόν επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ψηφιακά φωνογραφήματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προστατεύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό, χωρίς την προηγούμενη, ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και των εκάστοτε νόμιμων ιδιοκτητών αυτών.

Κατ’ εξαίρεση, ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης δικαιούται να πλοηγηθεί στον παρόντα Ιστότοπο και να αναπαράγει αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση διανοητικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλο Ιστότοπο. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με τον παρόντα Ιστότοπο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον Ιστότοπο, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εκπομπή ή/και εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με τα ανωτέρω, η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την άδεια χρήσης του Ιστότοπου άμεσα και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που αυτή υπέστη εκ της αιτίας αυτής. Οίκοθεν νοείται ότι ο χρήστης φέρει πλήρη και αποκλειστική, αστική και ποινική, ευθύνη έναντι των προμηθευτών περιεχομένου/νόμιμων δικαιούχων, σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, μη υπεχούσης της Εταιρείας οιασδήποτε ευθύνης εκ της αιτίας αυτής.

Μη παροχή εγγυήσεων

Ο παρών Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει", άνευ εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί τον τίτλο, εγγυήσεων περί την εμπορευσιμότητα ή εγγυήσεων περί την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε δεδομένου, άποψης, πληροφορίας, αναγγελίας ή δήλωσης που βρίσκεται στον παρόντα Ιστότοπο. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στον παρόντα Ιστότοπο για την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, νομικής) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ούτε η Εταιρεία, ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή/και συνεργάτες τους φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή τυχόν οποιουδήποτε συνδεδεμένου Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης ή  αποθετικής ζημίας ή της οποιασδήποτε εν γένει ζημίας, που προκλήθηκε από τυχαία απώλεια ή καταστροφή.

Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη. Ούτε η Εταιρεία, ούτε η μητρική της εταιρεία JAPAN TOBACCO INC. (JTI) ή οποιαδήποτε εκ των θυγατρικών, συνδεδεμένων εταιρειών, αντιπροσώπων, εκπροσώπων, συνεργατών ή αδειούχων αυτών, θα υπέχουν ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη ή έναντι οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, χρηματική ή παρόμοια ζημία ή ηθική βλάβη που προκύπτει από την προσπέλαση, τη χρήση ή την αδυναμία προσπέλασης ή χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου ή των πληροφοριών που διατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο ή προκύπτει από οποιαδήποτε ενέργεια που ανελήφθη σε απόκριση ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πληροφορίας που διατίθεται από τον παρόντα Ιστότοπο. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης δια του παρόντος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιαδήποτε και κάθε αξίωση κατά της Εταιρείας, της μητρικής της εταιρείας και των θυγατρικών της συνδεδεμένων, αντιπροσώπων, εκπροσώπων, συνεργατών ή αδειούχων αυτών, που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στο Χρήστη του Ιστοτόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Κακόβουλο Λογισμικό

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας της πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, ιούς τύπου Δούρειου Ίππου,  ιούς σκουληκιών (worms), «λογικές βόμβες» (logic bombs) ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένα στον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον Ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσιών ή επίθεσης κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε αδίκημα στο πλαίσιο των εφαρμοστέων διατάξεων. Θα αναφέρουμε  στις αρμόδιες αρχές κάθε παραβίαση του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές αποκαλύπτοντας σε αυτές την ταυτότητά  σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Σύνδεση στον Ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν θα  βλάψετε τη φήμη μας ούτε θα επιδιώξετε να επωφεληθείτε από αυτή. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να συνδέεστε με την αρχική σελίδα μας από Ιστότοπους που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όταν δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Ο Ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο Ιστότοπο ούτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου στον Ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας  με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας μας, ή τηλεφωνώντας στους αριθμούς 800 110 1093 (δωρεάν από σταθερό)/210 7455704 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) από Δευτέρα έως Κυριακή, 9:00 έως 23:00 ή αποστέλλοντας μήνυμα μέσω Live Chat ή αποστέλλοντας email στο [email protected].

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες/εγγεγραμμένους χρήστες στην Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω άλλης εφαρμογής της Εταιρείας μας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Οι επισκέπτες/εγγεγραμμένοι χρήστες οφείλουν να μελετήσουν την Πολιτική Απορρήτου πριν από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστοτόπου διατηρεί υψηλά πρότυπα για την προστασία και την ασφάλειά τους. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες εδώ

Χρήση Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αυτά των Αθηνών.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

• Μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

• Μέσω Live Chat 

• Μέσω email στο [email protected]

• Καλώντας στους αριθμούς 800 110 1093 (δωρεάν από σταθερό) / 210 7455704 Δευτέρα έως Κυριακή, 9:00 έως 23:00 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) 

Τελικοί όροι

Απαγορεύεται ρητώς η ανάρτηση και εν γένει κοινοποίηση μέρους ή/και συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου είτε δημόσια ή ιδιωτικά με τρίτους. 

Πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Ιστοτόπου με τρόπο  κακόβουλο, παράνομο, καταχρηστικό κι εν γένει αντίθετο στους παρόντες Όρους. 

Οι ανωτέρω Όροι δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία, τυχόν συνεργάτες αυτής και τους χρήστες), αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση των μερών για όσο χρόνο υπάρχει ο Λογαριασμός και δεν έχει διαγραφεί σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, υπερισχύουν οποιωνδήποτε τυχόν προγενέστερων συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

 Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον Ιστότοπό μας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 17/10/2023

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.