Πολιτική cookies

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος (εφεξής ο «Ιστότοπος»)  διαχειρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − J.T. INTERNATIONAL HELLAS ΑΕΒΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000342101000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί του 40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων Κτήριο 7, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για την καλύτερη λειτουργία του Ιστοτόπου και με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του από εσάς, χρησιμοποιούμε Cookies. Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα Cookies στον Ιστότοπό μας και δίνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής, διαμόρφωσης ή απόρριψης των Cookies. Πριν προχωρήσετε στη χρήση του Ιστοτόπου μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

1. Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το Cookie. Τα Cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/cookies. 

Τα Cookies βοηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως το να σας επιτρέπουν να πλοηγήστε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων, να αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που προβάλλονται στο διαδίκτυο είναι πιο σχετικές με τις  προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

2. Κατηγορίες Cookies – Γενικές Πληροφορίες

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες Cookies. Υπό αυτή την έννοια, θέτουμε στη διάθεσή σας τις πιο γνωστές κατηγορίες Cookies, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε και να κατανοείτε τις σχετικές πληροφορίες που σας παρέχουμε.

Ι. Ανάλογα με την οντότητα που διαχειρίζεται τον τομέα από τον οποίο αποστέλλονται τα εγκατεστημένα Cookies και, ως εκ τούτου, που πραγματοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από την εν λόγω εγκατάσταση, τα Cookies μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

- Cookies της Εταιρείας μας (First Party Cookies): δηλαδή τα Cookies που αποστέλλονται στον εξοπλισμό του χρήστη από τον εξοπλισμό ή τα domains της Εταιρείας μας. 

- Cookies Τρίτων Εταιρειών (Third Party Cookies): δηλαδή τα Cookies που αποστέλλονται στον εξοπλισμό του χρήστη από συσκευή ή domain μιας οντότητας που δεν σχετίζεται με την Εταιρεία μας.

ΙΙ. Ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

- Session Cookies (προσωρινά cookies): είναι ενεργά για μία μόνο συνεδρία (βλ. ενότητα 3 κατωτέρω), δηλαδη μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησης του χρήστη και μέχρι ο χρήστης να εγκαταλείψει τον Ιστότοπο.

- Persistent Cookies (μόνιμα cookies): αποθηκεύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στη συσκευή του χρήστη ανάλογα με την διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου Cookie (βλ. ενότητα 3 κατωτέρω) ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης (βλ. ενότητα 4 κατωτέρω). 

III. Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται:

- Απαραίτητα/Τεχνικά Cookies: πρόκειται για τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου, την πλοήγηση του χρήστη και την πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επιπλέον, σας επιτρέπουν τη διαχείριση και λειτουργία της σελίδας και την ενεργοποίηση των λειτουργιών και υπηρεσιών της, όπως ο έλεγχος της κυκλοφορίας και της επικοινωνίας δεδομένων, η αναγνώριση της συνεδρίας, ο έλεγχος της ασφάλειας της υπηρεσίας και η ενεργοποίηση δυναμικού περιεχομένου.

- Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων: δηλαδή τα Cookies που επιτρέπουν τη μνήμη πληροφοριών ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εμπειρία του από εκείνη των άλλων χρηστών, όπως, για παράδειγμα, η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο, ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης, η εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ή την περιοχή από την οποία έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία κ.λπ.

-  Cookies Ανάλυσης: δηλαδή τα Cookies που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών που περιηγούνται στον Ιστότοπο. Αυτός ο τύπος Cookie καθιστά δυνατή τη μέτρηση της δραστηριότητας στον Ιστότοπο μέσω συγκεντρωτικών ή στατιστικών πληροφοριών.

- Cookies Διαφήμισης: δηλαδή τα Cookies που επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, ανάλογα με την περίπτωση, ο εκδότης έχει συμπεριλάβει απευθείας ή σε συνεργασία με τρίτους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτά τα Cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με τον χρήστη.

- Cookies Συμπεριφοράς: δηλαδή τα Cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους. Ως εκ τούτου, μας επιτρέπουν να  δημιουργήσουμε ένα προφίλ για εσάς προκειμένου να προβάλλεται διαφήμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

3. Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας 

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τους τύπους των Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο, τον σκοπό για τον οποίο εγκαθίστανται, τον πάροχό τους και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Όπως υποδεικνύεται στην ειδοποίηση που λαμβάνετε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας (Cookie banner), δύναται να γίνει η εγκατάσταση Απαραίτητων/Τεχνικών Cookies ή/και Προαιρετικών Cookies. Για την εγκατάσταση των Απαραίτητων/Τεχνικών Cookies δεν ζητούμε τη συγκατάθεση σας. Για την εγκατάσταση των Προαιρετικών Cookies απαιτείται η συγκατάθεσή σας. 

Ειδικότερα:

- Απαραίτητα/Τεχνικά Cookies: δηλαδή τα Cookies που δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω Cookies είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του Ιστοτόπου από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. 

Cookies Περιγραφή / Σκοπός Πάροχος Διάρκεια

OptanonConsent

Αυτό το cookie εγκαθίσταται από τη λύση ελέγχου cookies της OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies στον ιστότοπο και αν οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για κάθε κατηγορία. Σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies στα οποία δεν έχετε συναινέσει.

JTI

Ένας χρόνος

OptanonAlertBoxClosed

Αυτό το cookie εγκαθίσταται από τη λύση ελέγχου cookies της OneTrust. Επιτρέπει στον Ιστότοπο να μην εμφανίζει το μήνυμα για τα cookies περισσότερες από μία φορές στον χρήστη.

JTI

Ένας χρόνος

AplicationGatewayAffinity Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Windows Azure και την Πύλη Εφαρμογών Affinity για να διατηρεί τη συνεδρία σταθερή ακόμη και σε αιτήσεις διασταυρούμενης προέλευσης (πληροφορίες που λαμβάνονται από μία πηγή με διαφορετικό όνομα χώρου "domain name").

jtides.com

Συνεδρία
ApplicationGatewayAffinityCORS Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των συνεδριών. Αυτό το cookie εγκαθίσταται από αυτόν τον Iστότοπο, καθώς εκτελείται στην πλατφόρμα cloud Windows Azure. Επιτρέπει στην κυκλοφορία του προγράμματος περιήγησης "browser" να παραμείνει αντιστοιχισμένη σε έναν μόνο διακομιστή κατά τη διάρκεια ορισμένων ακολουθιών του Ιστότοπου.

JTI

Η συνεδρία

isAgeConfirmed

Cookie που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την ηλικία του στο αναδυόμενο banner.

JTI

Η συνεδρία

JSESSIONID

Αυτό το Cookie περιγράφει το αναγνωριστικό συνεδρίας για τη ζωντανή συνομιλία. Όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπό μας, αυτό το Cookie δημιουργείται και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τη συνεδρία σας στο σύστημά μας.

JTI

Η συνεδρία

GLIDE_USER_ROUTE Cookie που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του διακομιστή εφαρμογών (ή του κόμβου) στη συστάδα στον οποίο απευθύνεται ο χρήστης, οπότε παραμένει συνεπής, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά ή ανακατευθύνεται. Με άλλα λόγια, διαχειρίζεται την αντίσταση των κόμβων.

service-now.com

1 μέρα

_GRECAPTCHA Το reCAPTCHA είναι μια δωρεάν υπηρεσία captcha που αναπτύχθηκε από την Google και προστατεύει τους Ιστότοπους από λογισμικό spam και κατάχρηση από μη πραγματικούς χρήστες. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές ανάλυσης κινδύνου, είναι σε θέση να διακρίνει τους ανθρώπους από τα bots. Με την αποδοχή αυτής της κατηγορίας Cookies, ενεργοποιείται η λειτουργία reCAPTCHA, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της φόρμας επικοινωνίας του Iστότοπου.

Google.com

180 μέρες

BIGIPSERVERPOOL_JTIGCCDEV

Cookie που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα αιτήματα των χρηστών δρομολογούνται με συνέπεια στο σωστό διακομιστή.

JTI

Συνεδρία

SOCS Η Google χρησιμοποιεί το cookie "CONSENT", το οποίο έχει διάρκεια 2 ετών, για να αποθηκεύσει την κατάσταση του χρήστη σχετικά με τις επιλογές του για τα Cookies. Παομοίως, το παρόν cookie με όνομα "SOCS", έχει διάρκεια 13 μηνών και χρησιμοποιείται επίσης για την αποθήκευση της κατάστασης του χρήστη όσον αφορά τις επιλογές του για τα Cookies.

Google.com

13 μήνες

AEC

Το cookie AEC διασφαλίζει ότι τα αιτήματα στο πλαίσιο μιας συνεδρίας περιήγησης γίνονται από τον χρήστη και όχι από άλλους ιστότοπους. Αυτά τα Cookies αποτρέπουν κακόβουλους ιστότοπους από το να ενεργούν για λογαριασμό ενός χρήστη εν αγνοία του χρήστη.

Google.com

180 μέρες

__SECURE-ENID

Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να αποτρέψει δόλιες προσπάθειες σύνδεσης. Αυτό το cookie περιέχει επίσης ένα αναγνωριστικό χρήστη της Google, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς marketing μετά από μια σύνδεση.

Google.com

13 μήνες

APT. UID

Τεχνικό Cookie συνεδρίας.

JTI

Συνεδρία

Ωστόσο, αυτός ο Ιστότοπος εγκαθιστά επίσης Cookies (Προαιρετικά Cookies) που απαιτούν τη συγκατάθεση των χρηστών για την εγκατάστασή τους, όπως ορίζεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παρακάτω, σας ενημερώνουμε σχετικά με αυτά τα Cookies:

- Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων:  δηλαδή τα Cookies που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε πληροφορίες ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εμπειρία του, όπως η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο, ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης, η εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ή την περιοχή από την οποία έχει πρόσβαση στην υπηρεσία κ.ο.κ.

Cookies

Περιγραφή/Σκοπός

Πάροχος

Διάρκεια

NID

Ορισμένα Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των προτιμήσεών σας. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Google έχουν ένα Cookie που ονομάζεται "NID" ή "ENID" στα προγράμματα περιήγησής τους, ανάλογα με τις επιλογές σας για τα Cookies. Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες, όπως η προτιμώμενη γλώσσα σας, ο αριθμός των αποτελεσμάτων που προτιμάτε να εμφανίζονται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης (για παράδειγμα, 10 ή 20) και το αν θέλετε να έχετε ενεργοποιημένο το φίλτρο SafeSearch της Google.

Google.com

6 μήνες

-  Cookies Ανάλυσης:  δηλαδή τα Cookies που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών. Αυτός ο τύπος Cookie καθιστά δυνατή τη μέτρηση της δραστηριότητας στον Ιστότοπο μέσω συγκεντρωτικών ή στατιστικών πληροφοριών.

Cookies

Περιγραφή/Σκοπός

Πάροχος

Διάρκεια

OTZ

Το Cookie "OTZ" χρησιμοποιείται από το Google Analytics για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου.

Google.com

21 μέρες

AMCV_8F99160E571FC0427F000101%40AdobeOrg

Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (user ID) για στατιστικούς σκοπούς.

Google.com

Συνεδρία

AMCV_8F99160E571FC0427F000101%40AdobeOrg

Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (user ID) για στατιστικούς σκοπούς.

Google.com

24 μήνες

- Cookies Συμπεριφορικής Διαφήμισης: δηλαδή τα Cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους. Ως εκ τούτου, μας επιτρέπουν να  δημιουργήσουμε ένα προφίλ εσάς προκειμένου να προβάλλεται διαφήμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Cookies

Περιγραφή/Σκοπός

Πάροχος

Διάρκεια

CONSENT

Αυτό το Cookie συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον τελικό χρήστη και τη διαφήμιση που μπορεί να έχει δει πριν επισκεφθεί τον εν λόγω Ιστότοπο.

Google.com

2 χρόνια

Εάν αρνηθείτε τα παραπάνω Cookies (εκτός από τα Απαραίτητα/Τεχνικά Cookies, τα οποία δεν μπορούν να απορριφθούν γιατί είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου), μπορείτε να συνεχίσετε να περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, αν και η χρήση ορισμένων από τις υπηρεσίες μας μπορεί να είναι περιορισμένη και, ως εκ τούτου, η εμπειρία σας ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανοποιητική.

4. Πώς να Τροποποιήσετε τη Διαμόρφωση των Cookies:

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ρυθμίσετε και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την εγκατάσταση των Cookies στον Ιστότοπό μας μέσω του Cookie Configurator, δηλαδή του σχετικού πεδίου «Ρυθμίσεις Cookies» που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση που λαμβάνετε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας (Cookie banner).

Εάν έχετε αποδεχθεί Cookies τρίτων εταιρειών, πρέπει να τα διαγράψετε από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης που περιλαμβάνονται παρακάτω. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies, καθώς και να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των Cookies) ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτό θα σας επιτρέψει επίσης να αρνηθείτε την εγκατάσταση όλων των Cookies ή ορισμένων από αυτά, όλων των ιστότοπων που επισκέπτεστε. Σημειώστε ωστόσο, ότι αν απενεργοποιήσετε ή περιορίσετε τα Cookies, ορισμένα μέρη του Ιστοτόπου μας μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της χρήσης και της εγκατάστασης των Cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

- Firefox: https://support.mozilla.org/el/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/windows/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σχετικές πληροφορίες του παρόχου του.

 5. Διατήρηση των Δεδομένων σας

Εάν μέσω της χρήσης των Cookies συλλέγουμε δεδομένα που θεωρούνται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και θα τα διατηρούμε για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού με τη χρήση τους, σύμφωνα με τους προηγούμενους πίνακες της παρούσας Πολιτικής Cookies (βλ. ενότητα 3 ανωτέρω). Μετά την επίτευξη αυτών των σκοπών, μόνο εφόσον συντρέχει περίπτωση, μπορούν να διατηρηθούν για την άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων και αγωγών που ενδέχεται να προκύψουν. Μόλις παρέλθουν αυτές οι προθεσμίες, θα διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα.

6. Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

7.  Αλλαγές στην Πολιτική COOKIES 

Ενδέχεται ανά διαστήματα να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε την παρούσα Πολιτική κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας για να ενημερώνεστε επαρκώς σχετικά με το πώς και για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα Cookies.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκώβριο του 2023.

 

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.