Πληροφορίες Παράδοσης & Πολιτική Επιστροφών | Ploom

8. Παραδόσεις παραγγελιών – Κόστος παράδοσης

8.1. Η παράδοση των Προϊόντων που αγοράζετε μέσω του e-shop ή από το Τηλεφωνικό Κέντρο πραγματοποιείται από τον Πωλητή ή από συνεργαζόμενες εταιρείες κούριερ.

8.2. Παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας καθώς δεν είναι επιτρεπτή η πώληση Προϊόντων στο εξωτερικό.

8.3. Ο Καταναλωτής απαλλάσσεται από την καταβολή κόστους μεταφορικών για την παράδοση των Προϊόντων. Τα Προϊόντα αποστέλλονται δωρεάν, ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας, για όλους τους τύπους παραγγελιών και για παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα.

8.4. Το κόστος και η πολιτική των μεταφορικών μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε μέσω σχετικής τροποποίησης των Όρων Πώλησης και ανάρτησή τους στον Ιστότοπο.

8.5. Δεν υφίστανται οι ακόλουθες δυνατότητες παράδοσης:

· Ραντεβού για παραλαβή της παραγγελίας.

· Παράδοση σε άλλο σημείο από αυτό που αναφέρεται στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δώσει στην παραγγελία σας (κατ’ εξαίρεση είναι εφικτή η παραλαβή από υποκατάστημα συνεργάτη κούριερ κατόπιν συνεννόησης).

8.6. Χρόνοι παράδοσης:

· Αυθημερόν παράδοση για παραγγελίες που ολοκληρώνονται καθημερινές έως τις 12:00 με διεύθυνση παράδοσης εντός Αττικής

· Παράδοση την επόμενη εργάσιμη για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης στην Αττική που ολοκληρώθηκαν μετά τις 12:00

· Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης εκτός Αττικής αλλά εντός ηπειρωτικής Ελλάδας

· Παράδοση σε 1-5 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης νησιωτικές περιοχές

Οι ανωτέρω χρόνοι παράδοσης δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς και για μελλοντικές αγορές με σχετική ανάρτηση στον Ιστότοπο ή/και στους παρόντες Όρους (σε κάθε περίπτωση κατισχύουν τα αναφερόμενα στον Ιστότοπο).

8.7. Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχό μας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώνουμε με email ή τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος (SMS). Επίσης, επισημαίνεται ειδικότερα ότι για την περίπτωση της προ-παραγγελίας δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες, αλλά ισχύει ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, όπως αυτός αναγράφεται στο e-shop και έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή κατά την υποβολή της προ-παραγγελίας.

8.8. Οι χρόνοι παράδοσης αναφέρονται στην πρώτη προσπάθεια του Πωλητή ή της συνεργαζόμενης εταιρείας κούριερ να παραδώσει τα Προϊόντα στα στοιχεία που δηλώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Αν τα στοιχεία παράδοσης είναι λανθασμένα ή απουσιάζετε ή δεν αποδείξετε την ταυτοπροσωπία σας και την ενηλικότητά σας σύμφωνα με τον όρο 8.9 κατωτέρω, ο Πωλητής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, επιστρέφοντας το ποσό που πληρώσατε για την αγορά των Προϊόντων (σε περίπτωση προπληρωμής του ποσού).

8.9. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως προς παραλαβή των Προϊόντων και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης (για απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του με το χρήστη του Λογαριασμού και της ηλικίας του). Σε διαφορετική περίπτωση ο οποιοσδήποτε παραδίδων ή υπάλληλος του καταστήματος που έχει επιλεχθεί ως σημείο παραλαβής, ενεργούντες ως προστηθέντες του Πωλητή, θα αρνηθούν την παράδοση του Προϊόντος το οποίο και θα επιστραφεί στον Πωλητή. Η δε σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως ως αναφέρεται και στον όρο 4.2 ανωτέρω, αφού η διαπίστωση της

ενηλικότητας και της ταυτοπροσωπίας του Καταναλωτή κατόπιν ελέγχου ταυτότητας αποτελούν προϋπόθεση για την παράδοση των Προϊόντων, χωρίς την θεμελίωση των οποίων η αγοραπωλησία δεν θα είχε ποτέ συναφθεί. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης παραγγελίας, παρέχεται για κάθε μελλοντική παραγγελία η δυνατότητα παραλαβής των Προϊόντων από ενήλικα που θα παρουσιαστεί προς παραλαβή στο σημείο που υπέδειξε ο Καταναλωτής ως σημείο παράδοσης του Προϊόντος (ο παραδίδων δύναται να ζητήσει να ελέγξει και την ταυτότητα του παραλαβόντος για σκοπούς ελέγχου ταυτοπροσωπίας).

9. Υπαναχώρηση

9.1. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα για αγορές Προϊόντων μέσω του e-shop ή του Τηλεφωνικού Κέντρου και τα οποία ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές, σύμφωνα με το ν. 2251/1994. Εφόσον ο Καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

9.2. Ειδικότερα, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε, εντός των εξής προθεσμιών, οι οποίες εκκινούν από την ημέρα που αποκτήσατε την φυσική κατοχή των Προϊόντων ή αποκτήσατε την φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος (σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά Προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας, τα οποία παραδίδονται χωριστά):

· εντός 14 ημερών για τις ράβδους καπνού και τα αξεσουάρ,

· εντός 30 ημερών για τις συσκευές θερμαινόμενου καπνού,

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο και να εκφράστε σαφώς την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε ή να αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης που αναφέρεται ανωτέρω.

9.3. Για να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπο, καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο ή στέλνοντας email στο [email protected], αναφέροντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγγελία του και ενημερώνοντας για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και στο έντυπο υπαναχώρησης.

Κατόπιν, θα υπάρξει συνεννόηση για να μεταβεί μεταφορέας του Πωλητή ή συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ για την παραλαβή του Προϊόντος που επιστρέφεται, μαζί με το έντυπο υπαναχώρησης. Δεν θα γίνεται παραλαβή από τη συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ εάν, κατόπιν ελέγχου από τη συνεργαζόμενη εταιρεία, αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για επιστροφή αγορασθέντος/-ων Προϊόντος/-ων από τον Ιστότοπο ή το Τηλεφωνικό Κέντρο.

Το Προϊόν θα παραληφθεί προς έλεγχο και ο Πωλητής θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα που έχει καταβληθεί για το Προϊόν που έχει επιστραφεί.

9.4. Επισημάνσεις για την υπαναχώρηση:

· Οι ράβδοι καπνού επιστρέφονται μόνον εφόσον δεν έχει ανοιχθεί/αποσφραγισθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία τους, είτε πωλούνται μεμονωμένα (οπότε δεν θα πρέπει να έχει ανοιχθεί η ατομική τους συσκευασία), είτε σε κούτα (οπότε δεν θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ούτε η κούτα). Ο ως άνω περιορισμός καθίσταται αναγκαίος διότι οι ράβδοι καπνού αποτελούν προϊόντα τα οποία, μετά την αποσφράγισή τους, δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/1994, καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση από πλευράς μας των περί ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικού ασφαλείας υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 106Α και 106Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

· Τα αξεσουάρ επιστρέφονται μόνον εφόσον δεν έχουν φθορές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (με άλλον τρόπο πέρα από αυτόν που είναι απαραίτητος για την δοκιμή του συγκεκριμένου προϊόντος).

· Αναφορικά με τις συσκευές θερμαινόμενου καπνού, η υπαναχώρηση είναι εφικτή ακόμη και για συσκευή που έχει χρησιμοποιηθεί. Ρητώς σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διευρυμένη προθεσμία (30 ημέρες) και οι όροι υπαναχώρησης παρέχονται οικειοθελώς. Η συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να καταργηθεί οποτεδήποτε και να εφαρμόζεται η υπαναχώρηση με τις προθεσμίες και τους όρους που προβλέπεται στην νομοθεσία.

· Σε περίπτωση αγοράς –προϊόντων που διατίθενται σε σετ , η επιστροφή είναι δυνατή σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν ειδικά για την κάθε κατηγορία προϊόντος σύμφωνα με τα ανωτέρω.

9.5. Γενικές υποχρεώσεις Καταναλωτή

· Ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των Προϊόντων, εφόσον επιλέξει δικό του μέσο επιστροφής των Προϊόντων και όχι το μέσο/τρόπο που θα του υποδείξουμε με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 ανωτέρω. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο Καταναλωτής.

· Ο Καταναλωτής φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους δοκιμάζοντας τα (πλην φυσικά των προϊόντων καπνού, τα οποία δεν επιστρέφονται αν έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους σύμφωνα με τον όρο 9.4). Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που ο Καταναλωτής αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τρόπο που θα του επιτρεπόταν και σε κάποιο φυσικό κατάστημα για τη δέουσα δοκιμή των Προϊόντων, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. .

9.6. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής, όσον αφορά το Προϊόν που έχετε αποστείλει προς παραλαβή από τον Πωλητή:

· να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,

· εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν (αυτό δεν ισχύει για τα προϊόντα καπνού, τα οποία δεν επιστρέφονται αν έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, κατά τα οριζόμενα στον όρο 9.4),

· να είναι πλήρες (με όλα τα εξαρτήματά του),

· να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν καθώς και το έντυπο υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το Προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία.

9.7. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση (και εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 9), θα σας επιστραφούν τα χρήματα που πληρώσατε ως αντίτιμο για το συγκεκριμένο Προϊόν που επιστρέφετε (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εφόσον επιβαρυνθήκατε με αυτά), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού το Προϊόν έχει επιστραφεί και ελεγχθεί.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των χρημάτων λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών ή άλλων προβλημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιείται. Αναγνωρίζετε ότι φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των Προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στον όρο 9.5.

Συμφωνείτε ρητώς ότι τα χρήματα θα σας επιστραφούν από τον εκάστοτε Πωλητή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε, αν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή, αλλιώς στην κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή (ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή).

Οφείλετε να γνωστοποιήσετε ορθά τα στοιχεία σας και αποδέχεστε ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που μας έχετε γνωστοποιήσει ή στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε, μας απαλλάσσει από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση ειδικά που η πληρωμή έχει γίνει μέσω PayPal τα χρήματα θα επιστρέφονται είτε α) στην κάρτα, όταν η πληρωμή προέρχεται από την κάρτα, είτε β) στον τραπεζικό λογαριασμό, όταν η πληρωμή προέρχεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, είτε γ) στο PayPal Balance, όταν η πληρωμή προέρχεται από το PayPal Balance (εφόσον εξυπακούεται ισχύει ως τρόπος πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή).

9.8. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση υπαναχώρησης από προ-παραγγελία.

9.9 Αλλαγή / ακύρωση παραγγελίας

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν σας έχει αποσταλεί e-mail ή/και γραπτό μήνυμα (SMS) ότι το Προϊόν (ή τα Προϊόντα) είναι έτοιμο (ή έτοιμα) προς παράδοση, , σύμφωνα με τον όρο 4.4 ανωτέρω. Μετά την αποστολή της ως άνω ενημέρωσης , μπορείτε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται ανωτέρω.

10. Επιστροφές σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

10.1. Σε σχέση με την έλλειψη ανταπόκρισης στη σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη του πωλητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 534 – 538 ΑΚ και το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.2. Εάν λάβατε ελαττωματικό Προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τον τρόπων που προβλέπονται στο άρθρο 2 ανωτέρω.

10.3. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής Προϊόντων λόγω διαπιστωμένης έλλειψης ανταπόκρισης στη σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 534-538 ΑΚ, που αγοράστηκαν από το e-shop ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, ισχύουν τα εξής:

· Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς εμάς μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας κούριερ. Η παραλαβή του Προϊόντος από πλευράς μας θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ αφού πρώτα επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω του Live Chat είτε καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο, για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο Προϊόν. Η παραλαβή του Προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας είτε σε αυτή που θα δηλώσετε [……] .

· Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλην κατά το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, πριν διαπιστωθεί η έλλειψη ανταπόκρισης του στη σύμβαση κατά τα οριζόμενα στον ΑΚ, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

· Τα Προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Επισημαίνουμε ότι εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω απόδειξη, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε Προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από πλευράς μας.

· Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώσουμε το αίτημα σας.

10.4. Οι εμπορικές εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) παρέχονται από την JTI. Υπογραμμίζεται ότι ο Πωλητής δεν παρέχει ο ίδιος εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής (ισχύει όμως η νόμιμη εγγύηση από την πώληση ως προβλέπεται από τον ΑΚ και εκάστοτε ισχύει). Ως προς την εγγύηση ισχύουν οι όροι που αναγράφονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος.

11. Προϊόντα

11.1. Τα Προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες τους. Οι εικόνες των Προϊόντων στον Ιστότοπο είναι μόνο επεξηγηματικές. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ακριβή εμφάνιση των χρωμάτων, δεν

μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων του υπολογιστή σας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα των Προϊόντων.

11.2. Η συσκευασία των Προϊόντων μπορεί να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στις εικόνες στον Ιστότοπο.

11.3. Ενδέχεται να αλλάξουμε το προϊόν:

· Ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

· Προκειμένου να εφαρμόσουμε μικρές τεχνικές προσαρμογές και βελτιώσεις για την βέλτιστη δυνατή εμπειρία σας στα Προϊόντα μας.

12. Τελικές διατάξεις

12.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέγουμε κατά την απόλυτη κρίση μας τα Προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση στο e-shop και να τροποποιούμε, ανανεώνουμε ή/και αποσύρουμε αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών (κάθε αλλαγή θα πραγματοποιείται σε χρόνο προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με συγκεκριμένο καταναλωτή και θα αφορά σε επόμενες παραγγελίες).

12.2. Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται για τους Όρους Πώλησης που αφορούν στις αγορές μέσω του e-shop και του Τηλεφωνικού Κέντρου κάθε φορά πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του, καθώς αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς με απλή ανάρτηση τους στο διαδίκτυο (και ισχύ για μελλοντικές αγορές). Διατηρούμε το δικαίωμα (ενδεικτικά):

· να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των Όρων (σε κάθε περίπτωση τα μέρη δεσμεύονται από τους όρους ως ισχύουν κατά τον χρόνο της πώλησης),

· να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης του e-shop, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών,

· να περιορίσουμε την πρόσβαση στο σύνολο του e-shop ή σε μέρος αυτού ή του Τηλεφωνικού Κέντρου,

· να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσουμε τη λειτουργία τους,

· να τροποποιούμε τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύουμε οριστικά ή προσωρινά ή να καταργούμε την πώληση Προϊόντων,

· να τροποποιούμε τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις,

· να αναρτούμε προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνουμε σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, κ.ο.κ.

12.3. Σε περίπτωση που κάποιος Όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί δεν θα συμπαρασύρει και τους λοιπούς Όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Όταν υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος ή μέρος αυτού να ληφθεί υπόψη χωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος θα διορθώνεται και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα, σύμφωνα με το νόμο.

12.4. Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Πώλησης κατανοείτε ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.

12.5 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015, η οποία ενσωμάτωσε την Οδηγία 2013/11/ΕΚ προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Ο Καταναλωτής που αντιμετωπίζει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το e-shop μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 [email protected] και http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το προς επίλυση ζήτημα στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών:

· Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

· Μέσω του LiveChat · Μέσω email στο [email protected]

· Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο

Η ανωτέρω διαδικασία είναι νόμιμη, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή από αυτή. Ο Kαταναλωτής δύναται να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html .

12.5. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

12.6 Επισημαίνεται ότι η χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου στους παρόντες όρους αναφέρεται στον Πωλητή, στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών ή/και σε άλλους τυχόν συνεργάτες αυτών, οι οποίοι εκτελούν ενέργειες για τη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου ή/και του Τηλεφωνικού Κέντρου για τη διενέργεια πωλήσεων Προϊόντων και εξυπηρέτησης των Καταναλωτών κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

12.7. Οι παρόντες Όροι Πώλησης τέθηκαν σε ισχύ την [●] Οκτωβρίου 2023 και εφαρμόζονται σε όλες τις παραγγελίες που έγιναν εκείνη την ημερομηνία ή μετά τα μεσάνυχτα κατά την ημερομηνία αυτή.

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.